2022

JANUARY

Daniel Lange // @danielletterman
10/01/22 to 14/01/22

Jan Rosenlöcher // @jan.tattooer
10/01/22 to 14/01/22

Malte Lichtenberg // @mlt_tattoo
17/01/22 to 21/01/22

Nikita Sofine // @nikita.ttts
18/01/22 to 21/01/22

Tiago De Oliveira // @dongekotattooer
24/01/22 to 28/01/22

Aurora // @auroramptattoo
24/01/22 to 28/01/22

FEBRUARY

Yobbo  // @tattoo.yobbo
31/01/22 to 04/02/22

Susann Marleen  // @susannmarleen
02/02/22 to 05/02/22

Valentin // @valentin.tatau
07/02/22 to 11/02/22

Marcel Kristensen  // @marcelkristensen
07/02/22 to 08/02/22

Marvin Diekmännken  // @marvin_diekmaennken
14/02/22 to 18/02/22

Richeler  // @richeler_hh
14/02/22 to 16/02/22

Sergio Magalhaes // @secotattoos
14/02/22 to 16/02/22

MARCH

Douglas Cardoso  // @dcardosotattoo
07/03/22 to 11/03/22

Alessandro Lemme  // @alessandro_lemme
14/03/22 to 16/03/22

Friedrich Übler  // @friedrichuebler
21/03/22 to 25/03/22

Fran Ruina  // @franruina.tattoo
28/03/22 to 31/03/22

Falk Malisch  // @falkmalisch
28/03/22 to 01/04/22

APRIL

Daniele Scafati  // @scafus_tattoos
11/04/22 to 13/04/22